Foreningen Vægterne

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted - CVR 32571530   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.watchman.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Pottemagerens Hus

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00611

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1