Foreningen Trampolinhuset 2021

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Kamerunvej 17, 2770 Kastrup - CVR 42250821

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 503347) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13290504)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til økonomisk støtte til frivilligt drevne aktiviteter til fordel for asylansøgere og flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03892