Foreningen til udgivelse af Sorø-kalenderen

01-05-2022

Kontaktoplysninger

Tuelsøvej 38, 4180 Sorø - CVR 34568154

Indsamlingsperiode

Fra den 21. oktober 2021 til den 1. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6820 Konto 0001266837)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for til Mælkebøttecentret i Nuuk. Pengene anvendes af centeret til indkøb af mad til gadebørn i Nuuk. Ifølge oplysninger fra centeret kan ca. 30.000 kr. dække udgifterne til 500 måltider.

Indsamlingsområde

Sorø Kommune

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04007