Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden

27-02-2022

Kontaktoplysninger

Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø - CVR 39056666

Indsamlingsperiode

Fra den 28. februar 2021 til den 27. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fodboldfonden.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.32012) og kontooverførsel (Reg.7629 Konto 02113015)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og børn i fattigdom i overensstemmelse med Fodboldfondens gældende vedtægter.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet ved udgangen af 2030 til at stifte en fond, udloddes de indsamlede midler til Børnesagens Fællesråd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03567