Foreningen til Oplysning om Europæiske Forhold

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Nordre Fasanvej 33A, 2000 Frederiksberg - CVR 30447166

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier samt SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31469)  og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 12301731).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysningsaktiviteter til offentliggørelse på hjemmesiden www.magasineteuropa.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03518