Foreningen The Red Van - for sikkerhed, sundhed og værdigt arbejde

26-11-2022

Kontaktoplysninger

Svanemøllevej 88, 2900 Hellerup - CVR 39619490

Indsamlingsperiode

Fra den 27. november 2021 til den 26. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5338 Konto 0263072) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 666317)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af Foreningen The Red Van og dennes varevogn, herunder til drift og vedligeholdelse af vognen, indkøb af ting til brug på vagter, events, kurser, forplejning og vejledning til frivillige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04174