Foreningen Tænketanken CONCITO

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kattesundet 4, 3., 1458 København K - CVR-nr.: 31679001

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 605340) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 0005453701).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er af medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05414