Foreningen Tænketanken CONCITO

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kattesundet 4, 3., 1458 København K - CVR 31679001

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.concito) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via Mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at fremme effektive klimaløsninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00633

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1