Foreningen Skonnerten ZAR

13-03-2022

Kontaktoplysninger

Lykkesholms Allé 23A, st. th.1902 Frederiksberg C - CVR 42032182

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2021 til den 13. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.skoleskibet-zar.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9056 Konto 1580229863)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af Skonnerten, vedligeholdelse og drift af Skonnerten og skoleskibet ZAR samt kost/logi og skoleudstyr til udsatte elever, som er ombord.
I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til almennyttige formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03420