Foreningen RO

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Hasselvangen 263, 8355 Solbjerg - CVR 41476443

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenro.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.933917)  og kontooverførsel (Reg.1685 Konto 3231981658)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kvinder og par i fertilitetsbehandling mod et sundere følelsesliv. Foreningen RO udliciterer en forebyggende og gratis indsats til målgruppen form at råd og vejledning og online gruppeforløb.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til et mindre omfattende tilbud til målgruppen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til støtte til målgruppen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03938