Foreningen Orchid Project Danmark

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K - CVR 34034486

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.orchidproject.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.57542) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 3345731954)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Foreningen Orchid Project Danmark, der arbejder for at stoppe pigeomskæring, samt indsamling af midler til projekter under samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04257