Foreningen Opstrup's Veteransupport

20-01-2022

Kontaktoplysninger

Strandkrogen 2N, 3120 Dronningmølle - CVR 40669825

Indsamlingsperiode

Fra den 21. januar 2021 til den 20. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30706261, MyShop 828018) og kontooverførsel (Reg.9070 Konto 1631851157)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til danske veteraner inden for det danske politi og forsvar.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til træningsophold Projekt VET6x6, 6 veteraner i 6 uger.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til overføres til næste hold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03186