Foreningen mod Mega vindmøller ved Broholm og omegn

10-10-2022

Kontaktoplysninger

Boelsmosevej 37, 5874 Hesselager - CVR 42637343

Indsamlingsperiode

Fra den 11. oktober 2021 til den 10. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.7164ME) og kontooverførsel (Reg.5054 Konto 1387754)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tryk og omdeling af viden om vindmøller.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til Lokalforeningen i Danmarks Naturforening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04049