Foreningen MINORITET

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V - CVR 35356207

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.510666, 318039, 31815)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål som er at udvikle bedre velfærd, tryghed og værdighed for gadens minoriteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03517