Foreningen Medusa

30-08-2022

Kontaktoplysninger

Dommerstien 10, 4300 Holbæk - CVR 33026161

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 30. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.etlivudenvold.dk), lokalavis annoncering, brochurer og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.49109)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvidelse af rådgivningen med uddannelse af flere frivillige samt udbrede kendskabet til Medusa.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03871