FORENINGEN LOOK GOOD FEEL BETTER

19-09-2022

Kontaktoplysninger

Rådhustorvet 5, 2., 3520 Farum - CVR 20583088

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2021 til den 19. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lgfb.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.68331) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 4777105892)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for direkte eller indirekte hjælp til kræftramte kvinder, jævnfør foreningens hovedformål, herunder til kurser eller aktiviteter samt den indirekte daglige drift af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03952