Foreningen Lanternen

16-06-2022

Kontaktoplysninger

Sjælør Boulevard 109, st. tv., 2500 Valby - CVR 35334440

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2021 til den 16. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.redyemen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.117577) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 11369014)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for krigsofre og nødlidende i Yemen via en national godkendt humanitær apolitisk yemenitisk NGO ved navn AL Basaer Charity and Development Foundation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03662