Foreningen Kulturselskabet

15-06-2022

Kontaktoplysninger

Vesterled 14, 8800 Viborg - CVR 40985743

Indsamlingsperiode

Fra den 30. april 2022 til den 15. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kulturselskabet.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 401942).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fredshaven et upolitisk rum ved Skovgaard Museets have i Viborg, hvor vi vil afholde mindre events i forhold til Danmarks Befrielse og krisen med krig og flygtningestrømme over hele Europa.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til små gratis events – stilledage i Domkirken, fællesspisning for fred – samt betaling af artister og materialer.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til en eller flere organisationer fx DRK.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til yderligere arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04896