Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N - CVR 29078718

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.jyskborneforsorg.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 244559) og kontooverførsel (Reg. 3643 Konto 4815438450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede børn, unge og familier i henhold til foreningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04440