Foreningen Grønlandske Børn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Balders Plads 1, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fgb.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Foreningens aktiviteter og drift efter Foreningens formål: Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på deres muligheder for at bryde sociale mønstre. Aktiviteterne fremgår af Foreningens hjemmeside (www.fgb.dk) samt årsberetning og årsregnskab

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00423