FORENINGEN GREENPEACE-DANMARK

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Njalsgade 21G, 2., 2300 København S - CVR 89198313

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.91760) og kontooverførsel (Reg.2191 Konto 5020003752)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeaces generelle arbejde og er således ikke øremærket. I 2022 forventes fokus fortsat at være på landbrugets grønne omstilling og greenwashing generelt samt pres for udfasning af fossile brændstoffer. Men som altid er Greenpeace parat til at rykke på aktuelle problemstillinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04267