Foreningen Globalnyt

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Pile Alle 41, kl. tv., 2000 Frederiksberg

www.globalnyt.dk, www.globalnyt.nu

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.globalnyt.dk, www.globalnyt.nu), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise & SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift og udvikling af internetmediet Globalnyts nyhedstjeneste, der samler nyheder og andre oplysninger om globale spørgsmål med fokus på udviklingslande, danske og internationale udviklingssamarbejder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00365