Foreningen Gislinge Lauget

22-08-2022

Kontaktoplysninger

Birkekær 50, 4532 Gislinge - CVR 38339591

Indsamlingsperiode

Fra den 23. august 2021 til den 22. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13257809)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ombygningen af projektet: Gislinge Multiforum.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne returneres til indbetalerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03837