Foreningen Fundamentet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved event samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fundamentet.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for behandlingsrummene for udsatte i Fundamentet.

  • Væresteds aktiviteter for isolerede og udsatte borgere.
  • Borgerhjælp.
  • Aktiviteter for udsatte borgere uden for Fundamentet
  • Cafe Fundamentet for sårbare borgere
  • Støtte til sårbare unge kan gennemføre en uddannelse
  • Gruppeforløb for sårbare borgere ved Fundamentet
  • Individuel støtte til sårbare borgere i en akut nødsituation
  • Forløb for unge under navnet ”Projekt vi tror på dig”

Anden drift der hører til at hjælpe borgerne i huset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00544