Foreningen Fri ved at prikke

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 12, st., 9760 Vrå - CVR 41087196

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.frebytapping.com) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9860 konto 0000835609).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til forskning i og udvikling af redskabet ”Fri ved at prikke”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03787