Foreningen forsvundne personer

10-05-2022

Kontaktoplysninger

Rosenlundsvej 5, 2791 Dragør - CVR 38391623

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2021 til den 10. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.42966) og kontooverførsel (Reg.5325 Konto 02048317)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde samt indkøb af redskaber i forbindelse med søgning af privatpersoner herunder overnatninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03597