Foreningen for Sydhavnens Folkemøde

09-01-2022

Kontaktoplysninger

Hf. Frederikshøj 238, 2450 København SV - CVR 40666680

Indsamlingsperiode

Fra den 10. januar 2021 til den 9. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.svfolkemode.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.132424)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til afholdelse af Sydhavnens Folkenøde i september 2021 samt det videre arbejde med Sydhavnens Folkenøde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03143