Foreningen Fiskerhavnens Venner

26-11-2022

Kontaktoplysninger

Bådehavnsgade 49, 2450 København SV - CVR 40124594

Indsamlingsperiode

Fra den 27. november 2021 til den 26. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.361619) og kontooverførsel (Reg.5171 Konto 0246159)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter der fremmer Foreningens Fiskerhavnens Venners mål, såsom demonstrationer, informationsmateriale, oplysnings- og debatarrangementer samt til juridisk bistand i klagesager.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04210