Foreningen Faraja

09-12-2022

Kontaktoplysninger

Munksøgård 60, 4000 Roskilde - CVR 32378064

Indsamlingsperiode

Fra den 10. december 2021 til den 9. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5958 Konto 1103062)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte for et center for udviklingshæmmede børn og unge i Tanzania, herunder til drift og mindre projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04166