Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø - CVR 29439001.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenfar.dk), online indsamlingsplatform (Caremaker, Odendo), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 53737) og kontooverførsel (reg. 5331, konto 0319552)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almennyttige formål i henhold til vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04580