Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Århusvej 51, 8643 Ans By - CVR 20667494

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fmkb.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB) vedtægtsbestemte formål:
AT formidle personlig kontakt og støtte.
At udbrede kendskab til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.
At afholde sociale og rekreative aktiviteter for børn og unge med kræft og deres familier.
At arbejde for forbedringer i behandlingen af omsorgen for børn og unge med kræft.
At medvirke til, at der sikres midler til forskning i kræftsygdomme med relation til børn og unge.
At medvirke i forbindelse med forebyggelse/afhjælpning af følgevirkninger af såvel kræftsygdommene, som behandlingen heraf.
At drive et ferie- og rekreationscenter for kræftsyge børn, unge og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00604