Foreningen "EventyrJul"

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Frilandsvej 22, 4300 Holbæk - CVR 36622407.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (eventyrjul.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 44874) og kontooverførsel (Reg.9886 konto 199441).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give socialt udsatte børn og deres forældre en eventyrlig juleaften – noget alle børn fortjener. Eventyrjul er en non-profit foreningen drevet udelukkende af frivillige kræfter.
I tilfælde af, at foreningen afvikles/nedlægges, er det i henhold til vedtægternes § 1 stk. 2 beskrevet at foreningens indsamlede midler skal doneres til julemærkefonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05017