Foreningen "EventyrJul"

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Agnetevej 25, 2. th., 2800 Kongens Lyngby - CVR 36622407

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.eventyrjul.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.44874) og kontooverførsel (Reg.9886 Konto 199441)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen ”EventyrJul”. Herunder til at give juleaften til udsatte børn og deres forældre.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til samme formål året efter.
I tilfælde af, at Foreningen ”EventyrJul” skulle gå i opløsning skal midlerne doneres til Julemærkefonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03456