Foreningen Dyrlæger uden Grænser

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Ishøj Søndergade 7, 2635 Ishøj - CVR 29870764

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fdug.dk), online indsamlingsplatform (www.samlind.dk), sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 491538)  og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 10185270).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gennemførelse af Animal Birth Control-projekter for gadedyr i udlandet. Udover neutraliseringsprojekterne vil midlerne også blive anvendt til sygedomsbehandling samt indkøb af medicin og vacciner til brug i forbindelse med vores projekter generelt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03980.