Foreningen Dike

14-07-2022

Kontaktoplysninger

Bøgelundvej 24, 7620 Lemvig - CVR 39057786   

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2021 til den 14. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningendike.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.461068) og kontooverførsel (Reg.7617 Konto 2022634)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af foreningen Dike, herunder Dikes projekter samt administration af foreningen og projekterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03721