Foreningen Den Tapre Landsoldat

29-08-2022

Kontaktoplysninger

Nødebjerg 15, 4960 Holeby - CVR 37690252

Indsamlingsperiode

Fra den 30. august 2021 til den 29. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, events, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.63437, 647049, 950573, 73602 og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12201222)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til Veteraner og pårørende via forskellige events, tiltag, direkte hjælp og andre måder at hjælpe på.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03873