Foreningen De Vildeste Fugle

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Paradisvejen 8, 5932 Humble - CVR 40034269

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.devildestefugle.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.39284) og kontooverførsel (Reg.9383 Konto 2050101773)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at yde økonomisk støtte til familier, hvor et familiemedlem har et diagnosticeret alkoholmisbrug, og hvor pågældende familiemedlem ønsker en behandling til afvænning af dette alkoholmisbrug, som familien selv skal finansiere, men som de ikke har tilstrækkelig økonomi til. Ligeledes at yde økonomisk støtte til pårørende til den afhængige til fx. terapiforløb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04149