Foreningen Dæmpegårds Venner

09-12-2022

Kontaktoplysninger

Havebovej 12, 3450 Allerød - CVR 41855452

Indsamlingsperiode

Fra den 10. december 2021 til den 9. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.daempegaard.dk), sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.329087) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13318530)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for stiftelse af Dæmpegårdfonden, der skal købe Dæmpegård, sikre restaurering af Dæmpegård og drive Kultur-Naturhuset Dæmpegård. Midlerne kan også anvendes som bidrag til køb og restaurering af Dæmpegård.
Minimumsmålet er at indsamle 200.000 kr. Hvis målet ikke nås vil foreningen forsøge at supplere midlerne på anden vis. Midlerne kan kun anvendes til stiftelse af Dæmpegårdfonden, erhvervelse og restaurering af Dæmpegård.
Hvis det ikke lykkes at stifte Dæmpegårdfonden eller på anden måde at få fuld råderet over Dæmpegård tilbagebetales midlerne pro rata ift. de foretagne indbetalinger til bidragsyderne. Beløb på under 500 kr. vil dog ikke blive tilbagebetalt. Uanset om formålet opnås, vil der blive brugt indsamlede midler til advokat, revisor og bankgebyrer og renter. Alle midler holdes på en særskilt konto, indtil det er klart om formålet kan opnås. Eventuel tilbagebetaling vi derfor kun være delvis.
Skulle der blive indsamlet et større beløb end de 200.000 kr., vil midlerne blive indskudt i Dæmpegårdfonden, der skal forestå erhvervelse og restaurering af Dæmpegård. Det forventes, at restaureringen af Dæmpegård vil koste 10-15 mio. kr. Vi forventer ikke, at dette beløb nås alene ved indsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04235