Foreningen Cykling uden alder

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Otto Busses Vej 5, 1., 2450 København SV - CVR 35689990

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cyklingudenalder.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.86819) og kontooverførsel (Reg.7780 Konto 2324812)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fælles arrangementer, hvor alle Cykling uden alders cykelpiloter passagerer og personale i hele landet samles. Arrangementerne har til formål at hylde del stærke cykelfællesskab på tværs at landet for at styrke cykelturene i hverdagen, samt til videreudvikling af Cykling uden alder, med særligt fokus på fælles arrangementer og cykelglæde der sikrer, at også ældre kan være en del af livet og fællesskabet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til foreningens vedtægters generelle formål: At give vind i håret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04364