Foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation

09-02-2022

Kontaktoplysninger

Christiansø 97, 3760 Gudhjem - CVR 27075746

Indsamlingsperiode

Fra den 10. februar 2021 til den 9. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.chroe.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 565553) og kontooverførsel (Reg. 5396 Konto 0251009)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål.
-Fremme kendskabet til og interessen for Ertholmenes natur, herunder især fuglelivet.
-Foretage og støtte naturvidenskabelig forskning og overvågning på Ertholmene.
-Arbejde for beskyttelse og bevarelse af Ertholmenes natur.
-Arbejde for driften og opretholdelsen af en fysisk feltstation på Ertholmene.
-Oplyse offentligheden om resultaterne af foreningens arbejde.
I tilfælde af foreningens opløsning vil der ved afstemning blandt medlemmerne på en tredje generalforsamling, blive taget stilling til anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller et dermed beslægtet almennyttigt formål. (jf. foreningens vedtægter).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03230