Foreningen Børnelejren på Langeland

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Jyllingevej 59, kld., 2720 Vanløse

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at afholde finansierede lejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet på foreningens gård, Søgård Hovedgård, som ligger på sydspidsen af Langeland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00484