Foreningen Alwan

01-12-2022

Kontaktoplysninger

Havkærvænget 230, 8381 Tilst - CVR 42528862

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2021 til den 1. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9838 Konto 9210024325)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af et opholdssted, hvor anbragte børn og unge kan slå rod og vokse op under de rette betingelser. Betingelser, hvor de kan opleve trygge relationer i deres hverdag, og får mulighed for at forstå sig selv som andet end sin anbringelse. Vi vil skabe et opholdssted, hvor succeskriteriet er, at børnene oplever kærlighed, tryghed og omsorg, på trods af at de vokser op på "nogens arbejdsplads”.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til lignende formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vil bruges til at forbedre de fysiske rammer som børne var tiltænkt og har et stort behov for. Eksempelvis til betaling af flere udflugter, oplevelser, skabe et hyggeligt rum for børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04252