Foreningen af 8. januar 2021

10-02-2022

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 99, 2300 København S - CVR 42067342

Indsamlingsperiode

Fra den 11. februar 2021 til den 10. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.larsloekke.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5545 Konto 6299180296) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 255468)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift, aktiviteter, udvidelse og events i ”det politiske mødested”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03339