FORENING FOR ISLAMISK KULTUR OG VIDEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Heimdalsgade 39, 2200 København N - CVR 28694121

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5361 Konto 0263616)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift, herunder til faste udgifter såsom husleje og strøm.

Indsamlingsområde

Heimdalsgade 39, 2200 København N

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04567