Forening ChabaDanmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ole Suhrs Gade 10, 1354 København K - CVR 34432279

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12704968).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ChabaDanmarks aktiviteter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ChabaDanmarks aktiviteter i 2023.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04555