Fordi det Nytter

07-10-2022

Kontaktoplysninger

Æbeløgade 28, 3. th., 2100 København Ø - CVR 33276125

Indsamlingsperiode

Fra den 8. oktober 2021 til den 7. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.34732) og kontooverførsel (Reg.5369 Konto 0000241018)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og forbedring af levevilkår for kvinder i det vestlige Kenya og deres mulighed for samfundsdeltagelse. Foreningen køber genbrugelige bind af en lokal kvindegruppe der syr bindende, herefter uddeles bindene til 90 skolepiger på den lokale skole Onego Primary School.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04013