Forældre og Sorg

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rymarksvej 1, 2900 Hellerup - CVR 16020648

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.myshop.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51230) og kontooverførsel (Reg.9884 Konto 104990)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Forældre og Sorgs vedtægtsbestemte formål, herunder til at støtte forældre, familier, arbejdspladser m.m. i forhold til forældre i sorg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04114