FORÆLDRE OG FØDSEL

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lindegårdsvej 63, st. th., 9900 Frederikshavn - CVR 69833012

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fogf.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), nyhedsbrev og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.376333) og kontooverførsel (Reg.5375 Konto 0242719)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre forholdene for småbøms familier i forbindelse med graviditet, fødsel og amning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04336