forældre løse børn og handicap

31-08-2022

Kontaktoplysninger 

Lyngens Kvarter 194, 7400 Herning - CVR 35319298

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.658737) og kontooverførsel (Reg. 7670 Konto 4937285)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til to børnehjem i Somalia. Økonomisk støtte i form af mad, skolebøger, og tøj til de forældre løse og handicappede børn samt betaling for børnenes skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03889