Fonden Værtskabsteatret

10-04-2022

Kontaktoplysninger

Tordenskjoldsgade 28, 4. tv. 1055 København K - CVR 42022896

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2021 til den 10. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kbhdanser.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.972903) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13181098)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens aktiviteter under dansefestivalen København Danser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03533